אבא :(

אבא :(
1

אבא שלך עובד בחסרת החשמל?!

3

בטח התכוונת חברת, אבל מה אני יודע...