תקנון האתר

השימוש באתר בננס (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו שע"י הצוות (להלן: "הצוות") וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.

זכויות קניין

כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר,אינם שייכים באופן בלעדי לצוות ולבעל האתר . אפשר להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא קרדית לאתר או לצוות (אבל עדיף עם!), כמו כן לעשות בהם כל שימוש לצרכים אישיים מסחריים , ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין. סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, בין השאר, הסיסמא של הצוות, לוגו הצוות הינו קניין הצוות בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת הצוות מראש ובכתב. אפשר להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קרדית לאתר או לצוות.(למרות שמומלץ שכן)

תוכן האתר

האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל, בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. בעל האתר והצוות לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו . כמו כן לא תישא הצוות ובעל האתר בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל. למען הסר ספק, הצוות ובעל האתר לא תשא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.

תוכן פרסומי כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.